Het volledige programma van de e-learning Kinderfonds Symposium 2021 bestaat uit 10 (graag aanpassen als het anders is ivm bijv. afsluiting) video’s. Elke video bevat tussentijdse toetsvragen –beantwoord deze vragen om in aanmerking te komen voor de accreditatiepunten.

Heb je alle video’s bekeken, en één breakout naar keuze gevolgd? Maak dan de eindtoets om in aanmerking te komen voor de accreditatiepunten.

Let op!

Maak je een foutje in de tussentijdse toetsvragen? Dat is niet erg. Alleen het resultaat bij de eindtoets telt mee voor toekenning van de accreditatiepunten. Bij 70% juiste antwoorden ben je geslaagd voor de toets. Je kunt de eindtoets twee keer herkansen.

Heb je een vraag? Mail dan naar info@kinderfondssymposium.nl.

In je eigen tempo

Jij hebt de touwtjes in handen. De e-learning en toetsen zijn toegankelijk van 1 maart tot 1 september. Kies zelf wanneer je in deze periode de basismodule en breakouts volgt, en de online toetsen afrondt.

Accreditatie

Accreditatie voor de e-learning van het Kinderfonds FCC Symposium 2021 is aangevraagd bij:

  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals met 5 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) met 5 punten
  • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) met 5 punten
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) met 5 punten
  • Registerplein (Maatschappelijk Wer) met 5,5 punten
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) met 5 punten
  • Nederlandse Beroepsvereniging voor de Kraamzorg (NBvk) met 2,5 punten Scholing Algemeen en 2,5 punten Verdieping Algemene Onderwerpen