Privacyverklaring Webinary

Privacyverklaring Webinary

Versie 19 februari 2021

In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens die wij verkrijgen via onze website en andere kanalen.

Wij begrijpen heel goed dat we vertrouwelijke gegevens beheren en behandelen de verkregen informatie dan ook zoals wij graag zien dat andere bedrijven met onze gegevens omgaan.

In deze Privacyverklaring leggen we uit:

 1. Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen.
 2. Hoe we die gegevens gebruiken.
 3. De keuzemogelijkheden die we bieden voor het waarborgen van uw privacy.
 4. Gegevens die we delen.
 5. Beveiliging van gegevens.

We hebben ons best gedaan deze verklaring zo eenvoudig mogelijk te houden. Uw privacy is belangrijk voor Webinary. Daarom vragen we u om de tijd te nemen onze privacyverklaring door te nemen. Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op.

1. Gegevens die we verzamelen

We verzamelen gegevens om betere diensten te leveren aan al onze gebruikers. Deze gegevens verzamelen we op de volgende manieren:

Gegevens die u aan ons levert

Wanneer u een formulier op onze site invult en verstuurt of uzelf aanmeldt voor onze diensten vragen we u om persoonlijke gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en registratienummer t.b.v. accreditatie. Deze gegevens gebruiken we om onze diensten uit te voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Webinary of die van een derde partij (waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben).

Gegevens die we ontvangen op basis van uw gebruik van onze website en diensten.

We verzamelen gegevens over het gebruik van onze website en diensten. Deze gegevens omvatten:

Logbestandsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt of onze diensten gebruikt, slaan we bepaalde gegevens automatisch op in serverlogbestanden. Deze gegevens omvatten:

 • IP-adres – Meer informatie hierover vindt u onder “Hoe we gegevens gebruiken die we verzamelen”.
 • Cookies waarmee uw browser of uw Webinary account kan worden geïdentificeerd.
 • Details over hoe u onze website of diensten gebruikt.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Wij en de advertentie-platformen die we inzetten, gebruiken verschillende technologieën om gegevens te verzamelen en op te slaan wanneer u onze website of applicatie bezoekt. Dit omvat het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën om uw browser of apparaat te identificeren.

2. Hoe we gegevens gebruiken die we verzamelen

We gebruiken de gegevens die we verzamelen om de dienst te leveren, te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren, om nieuwe diensten te ontwikkelen en om Webinary en onze gebruikers te beschermen. We gebruiken deze gegevens ook om gepersonaliseerde inhoud aan u te leveren, zoals relevantere inhoud op onze website, e-mails en advertenties met als doel de totale kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Persoonsgegevens maken we niet openbaar en verstrekken we niet aan derden, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor wij diensten van derden afnemen. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. We vragen u altijd om toestemming voordat we gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan in deze Privacyverklaring beschreven.

Hieronder vind u extra uitleg over de software die we inzetten op onze websites en applicaties, en hoe deze software mogelijkerwijs gegevens van u gebruikt:

Google Analytics / Universal Analytics

 • Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer naar onze website en Webinary applicatie te analyseren. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere doeleinden. Daarbij zijn de volgende opties voor het delen in ons Google Analytics account expliciet uitgeschakeld:
  • Producten en services van Google
  • Benchmarking
  • Technische ondersteuning
  • Accountspecialisten
 • De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Hiervoor staat o.a. het anonimiseren van IP-adressen voor ons Google Analytics account aan.
 • De verzamelde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe.
 • Onze website en applicatie maakt tevens gebruik van Google Analytics voor het serveren van (remarketing) advertenties in het Google display-netwerk.
 • Ook verzamelt ons Google Analytics account demografische en interessegegevens uit het DoubleClick-cookie van derden (indien aanwezig).

3. De keuzemogelijkheden die we bieden.

Bijvoorbeeld hoe u gegevens kunt openen en bijwerken. Wij bieden iedereen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Zo kunt u op het e-learning platform o.a. altijd uw Webinary profiel inzien, wijzigen en/of verwijderen. Voor de overige gegevensverwerking verzoeken wij u een verzoek te doen via het contactformulier.

Gezien het aantal systemen dat gecontroleerd dient te worden, kan het verwerken van een algemeen verzoek tot inzage enige tijd duren. We streven er naar om dit binnen 20 werkdagen te beantwoorden en vragen hier uw begrip voor.

Keuzemogelijkheid: Do not track / opt-out Google Analytics

U kunt uw eventueel hier afmelden voor Google Analytics display-advertenties en / of opties hiervoor aanpassen. Graag wijzen wij u ook op de Google Analytics Opt-out Browser Add-on waarmee u kunt voorkomen dat uw gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

4. Gegevens die we delen

We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Webinary, behalve in de volgende omstandigheden:

 • Met uw toestemming – We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Webinary wanneer u ons toestemming hebt gegeven dit te doen.
 • Voor externe verwerking – we leveren persoonlijke gegevens aan onze partners of andere vertrouwde bedrijven of individuen zodat ze de gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.
 • Om juridische redenen – We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Webinary als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is. Om bijvoorbeeld te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.

Wanneer Webinary betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijven we de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stellen we de betreffende gebruikers op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid.

5. Beveiliging van gegevens

We werken er hard aan Webinary en onze gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:

 • We coderen alle services met SSL
 • We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.
 • We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot medewerkers van Webinary, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.
 • De datacenters waar de servers van Webinary gehuisvest zijn bevinden zich uitsluitend binnen de EU. Webinary heeft gekozen voor datacenters van Amazon Web Services.

Wanneer dit Privacybeleid van toepassing is

Ons Privacybeleid is van toepassing op alle services die worden aangeboden door Webinary, maar niet op services die een afzonderlijk privacybeleid hebben waarin dit Privacybeleid niet is opgenomen.

Ons Privacybeleid is niet van toepassing op services die worden geleverd door andere bedrijven of individuen. Ons Privacybeleid dekt niet het gegevensbeleid van andere bedrijven en organisaties.

Veranderingen

Ons Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We beperken uw rechten onder dit Privacybeleid niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We zullen alle wijzigingen van het Privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (bijv. via e-mail). We bewaren ook eerdere versies van dit Privacybeleid.

Recht van bezwaar

In het geval uw het niet eens bent over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en uw komt er niet met ons uit, dan heb uw de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Heeft u vragen of suggesties, neem dan contact op via onze contactpagina.