Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gratis (met registreren en inloggen)
E-learning
Bijlage

Vertrouwenspersonen hebben te maken met wet- en regelgeving zoals de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De vertrouwenspersoon moet bij contacten met klagers en bij het registreren van gevoerde gesprekken rekening houden met de AVG.

In de praktijk levert dit vragen op wat wel en niet mag of moet. Het meest genoemde conflict is dat tussen Informatierecht en AVG.

In deze kennissessie wordt ingegaan op informatiebeveiliging en privacy (IBP) voor vertrouwenspersonen. Ook wordt ingegaan op de schijnconflicten tussen AVG en andere wetten.

https://www.vosjuridischadvies.nl/