Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gratis (met registreren en inloggen)

Het samenbrengen van multi-culture families met hun zieke kind (binnen de kaders van Corona)
De aanwezigheid van familie bij het zieke kind was een puzzel afgelopen jaar. Zeker omdat de definitie van familie voor iedereen verschilt. Hoe gaan mensen met een migratieachtergrond om met familie? Welke druk ervaren ze zelf? Welke waarden hanteren ze daarbij? Mamoun Loukili geeft achtergrondinformatie en tips.

Opbouw breakout
Deze breakout bestaat uit één video en één toetsvraag. Alleen als je de toetsvraag maakt, telt deze breakout mee bij het toekennen van accreditatiepunten.

Let op!
Maak je een foutje in de vraag bij deze breakout? Dat is niet erg. Je moet de toetsvraag wel maken om aanmerking te komen voor de accreditatiepunten, maar alleen het resultaat van de eindtoets telt mee voor toekenning van de accreditatiepunten.

Heb je een vraag? Mail dan naar Monique de Brabander, projectmanager van het Kinderfonds Symposium: info@kinderfondssymposium.nl