Toets 9

De vragen van dit deel worden herhaald in de eindtoets. Alleen in de eindtoets tellen de antwoorden mee voor de score.