Toets 7

De vraag van dit deel wordt herhaald in de eindtoets. Alleen in de eindtoets tellen de antwoorden mee voor de score.