Posttoets

Bij voldoende voltooien van deze toets heeft u recht op Accreditatie voor 1 uur verleend door de NVVC en de KNMG.