Niet alles mag zichtbaar zijn: privacywet en de AVG door Job Vos

Job Vos

Vos juridisch advies

Niet alles mag zichtbaar zijn: privacywet en de AVG

Vertrouwenspersonen hebben te maken met wet- en regelgeving zoals de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De vertrouwenspersoon moet bij contacten met klagers en bij het registreren van gevoerde gesprekken rekening houden met de AVG. In de praktijk levert dit vragen op wat wel en niet mag of moet. Het meest genoemde conflict is dat tussen Informatierecht en AVG. In deze kennissessie wordt ingegaan op informatiebeveiliging en privacy (IBP) voor vertrouwenspersonen. Ook wordt ingegaan op de schijnconflicten tussen AVG en andere wetten.