Altijd zichtbaar: de onwenselijke kracht van sociale media door Remco Pijpers

Remco Pijpers

Kennisnet

Altijd zichtbaar: de onwenselijke kracht van sociale media

Vertrouwenspersonen krijgen in hun werk vooral te maken met de minder leuke, negatieve en soms wetsovertredende kanten van sociale media. Denk aan online pesten, roddelen, fotobewerkingen en shamesexting. Sommige scholen hebben afspraken en protocollen rondom online pesten. Er zijn ook scholen waar geen richtlijnen zijn en waar adequate begeleiding en aanpak ontbreekt. In deze kennissessie word je meegenomen naar de onlinewereld van de leerlingen. Deze lijkt onbegrensd, ook voor kwade bedoelingen. Daarnaast wordt ingegaan op kaders voor online gedrag die aanknopingspunten kunnen bieden voor scholen om het online (ongewenst) gedrag te kunnen begrenzen en tot afspraken te komen.